... Supervisie......coaching......begeleiding...

Super-u


"...Diverse begeleidingsvormen... Kies de begeleiding die past bij je individuele leervraag..."

Super-u

visie op persoonlijke ontwikkeling

Super-u is een praktijk voor supervisie, coaching en andere begeleidingsvormen

In zorg, welzijn en dienstverlening werk je met aandacht voor mensen. Iedere mens en situatie is uniek, waardoor je steeds verschillend kiest in wat je doet. Aandacht voor jezelf is belangrijk om je bewust te zijn waarom je iets doet en je werk met plezier te blijven doen.

Doe jij je werk met plezier? Ervaar je voldoening in wat je doet? Weet je nog waarom je gekozen hebt voor jouw vak?  Soms is het lastig om op deze vragen antwoord te geven.  Coaching of supervisie kan je hierin helpen

Ervaar je werkdruk? Hoe ga je om met regels en afspraken? Hoe ga jij om met ontevredenheid van anderen? Doe je dingen waar je eigenlijk niet achter staat? Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Durf je te kiezen wat jij denkt of goed voelt?

Jij, als professional, maakt voortdurend keuzes. Je keuzes hangen af van allerlei ontwikkelingen: in je vak, in de organisatie waar je werkt en in de maatschappij. Met begeleiding leer je bewuster keuzes te maken; gaat het om jouw persoonlijk leren. Iedere professional is uniek in het beroep wat hij uitvoert. Wat maakt jou uniek?

 

Sietske Jans-Kuperus, geregistreerd supervisor en coach:

 "Aandacht en zorg voor jezelf is belangrijk om aandacht voor de ander te kunnen hebben.

Door terug te kijken op je werk en stil te staan bij wat je doet, word je je bewust van je motivatie achter je handelen. Het geeft je inzicht in wie jij bent als professional.

Ik vind het Super, als je (u) weet wat je motiveert, je bewust kiest vanuit je drive en weet waarom je iets doet... Je  bevordert zelf het plezier in je werk en dat is zó belangrijk..., zeker als je werkt met mensen...”